099/5159-779  info@eplez.hr   Matije Gupca 87, 49210 Zabok

Zaštita na radu kod poslodavaca

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika
i povjerenika radnika za zaštitu na radu

Ispitivanje instalacija

Ispitivanja električnih instalacija
Ispitivanja gromobranskih instalacija
Ispitivanje tipkala za isključenje el. energije u slučaju hitnosti
Ispitivanje sigurnosne i protupanične rasvjete

Zaštita od požara

Osposobljavanja pučanstva za provedbu
preventivnih mjera zaštite od požara,
gašenje požara i spašavanje ljudi i
imovine ugroženih požarom

Izrada pravilnika i planova

Izrada pravilnika zaštite na radu
Izrada planova evakuacije
Izrada planova izvođenja radova na gradilištu